Dzieje sięmy:Głogów

Starosta Jarosław Dudkowiak zachował stanowisko. Wniosek radnych PiS przepadł1 min czytania

Automatycznie zapisany szkic 4


Na sesji rady powiatu w czwartek (29.03.) odbyło się głosowanie za odwołaniem starosty Jarosława Dudkowiaka. Wniosek o odwołanie go złożyli radni z klubu PiS na sesji pod koniec lutego br. Powodem było m.in. stwierdzenie przez Regionalna Izbę Obrachunkową we Wrocławiu niezgodności z prawem uchwały podjętej przez radnych pod koniec 2018 r., w sprawie zmian w budżecie na tamten rok. Krótko mówiąc dokonano zmniejszenia rezerwy na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200 tys. zł, przeznaczając je na inne cele. RIO oceniła, że na zarządzanie kryzysowe nie może zostać 0 zł.

Według radnych z klubu PiS ta zmiana była z inicjatywy starosty, który naraził życie i zdrowie mieszkańców powiatu. Komisja rewizyjna rady, która rozpatrywała sprawę, przyznała, że uchwała podjęta pod koniec zeszłego roku przez radnych była niezgodna z prawem, lecz jednocześnie negatywnie zaopiniowała wniosek o odwołanie starosty głogowskiego, motywując, że żadnego zagrożenia życia zmiany w budżecie nie wywołały. Głosowanie było tajne. Za odwołaniem starosty zagłosowało 6 radnych, przeciw 13, co nie wystarczyło do jego odwołania.

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się